Президент Асоціації  

andru

Віктор АНДРУЩЕНКО


   

Фотогалерея  

   

Звернення Президента Асоціації

andru

 
Віктор АНДРУЩЕНКО

доктор філософських наук, професор
 
дійсний член (академік) НАПН України
член-кореспондент НАН України
заслужений діяч науки і техніки України

ректор Національного педагогічного університету
імені Михайла Драгоманова
Президент Асоціації ректорів педагогічних
університетів Європи

 
 

Першим нашим кроком стало створення своєрідного Консорціуму європейських університетів педагогічного профілю, визначення й формування єдиної шкали цінностей, які могли б бути покладеними в основу навчання і виховання нового вчителя у всіх країнах Європи.

Другий крок — розробка концепції та звернення до урядів країн Європи з відповідною пропозицією щодо її реалізації. 

Третій — переведення проблеми в практичну площину з урахуванням національних та інших особливостей країн європейського простору.

Саме через діяльність нового вчителя буде сформована духовна платформа нового типу життєдіяльності об’єднаної Європи — гуманістична, демократична, загальнолюдська.

Українська асоціація ректорів педагогічних університетів України, яку я очолюю, мала достатні підстави ініціювати цей процес у європейському просторі. Ми, українські педагоги, є прямими й безпосередніми спадкоємцями найбільш глибокої за змістом і потужної за своїм навчально-виховним впливом педагогічної традиції, творці якої — М. Пирогов, К. Ушинський, А. Макаренко і В. Сухомлинський — справедливо очолюють дев’ятку найкращих педагогів Європи і світу.

Це — глибока потреба європейського соціуму у відродженні цінностей, попраних тотальним, не контрольованим розвитком ринкових відносин, глобалізацією, процесом вульгарної інтернаціоналізації тощо, який, з одного боку, «вирвався вперед», утвердився у соціальному просторі і часі як соціум високого рівня життя, матеріального добробуту і комфорту, з другого, спостерігаються серйозні збочення у частині розвитку духовності, моральності, гуманізму і людяності.

Європейські об’єднавчі процеси потребують якнайшвидшого очищення, відродження гуманістичних сутностей, повернення їх у соціальний простір. Останнє має виконати учитель, сформований на єдиній шкалі цінностей.

Українська педагогічна традиція за своєю сутністю є найбільш привабливою для європейців саме тому, що вона формується й віддзеркалює своїм єством внутрішню природу людини як творця культури, людини як вільної істоти, діяльність якої базується на фундаментальних загальнолюдських цінностях. Своєрідним стрижнем цієї традиції є філософське кредо, визначене В. Сухомлинським: «серце віддаю дітям». Що може бути більш гуманним і перспективним у вихованні людини XXI століття? Питання має риторичний характер. А якщо це так, то саме ця основа — своєрідна матриця української педагогіки — має бути покладена в процес підготовки учителя для об’єднаної Європи XXI століття.

   
© Асоціація ректорів педагогічних університетів Європи

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Вечірній факультет :: Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ

© НПУ імені М.П. Драгоманова :: Асоціація ректорів педагогічних університетів Європи
Служба порталу :: Вебмайcтер
2012-2016